Smluvní podmínky/Terms & Conditions

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ústanovení a vymezení platnosti
 2. Identifikace prodávajícího
 3. Objednání zboží
 4. Způsoby dodání zboží
 5. Úhrada za dodané zboží
 6. Bezpečnost a ochrana osobních údajů 

1. Úvodní ustanovení a vymezení platnosti

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na realizaci objednávek a jejich dodání zákazníkovi firmou Pure Brands Concepts s.r.o. (dále označované jako prodávající). Podmínky se vztahují na všechny dostupné možnosti realizace dodávek a objednávek (internetový obchod, e-mail, telefonicky).

2. Identifikace prodávajícího

Sídlo prodávajícího:

Pure Brands Concepts s.r.o., Na Švihance 2, 120 00 Praha 2

IČO:  27 94 77 69  DIČ: CZ 27 94 77 69

Firma je zapsána u obchodního rejstříkového soudu v Praze 2

Prodávající je plátcem DPH.

Sídlo je zároveň výdejním místem pro objednávky a kamennou prodejnou.

Kontakty:

Telefon:  +420 773 380 813

E-mail:  info@purebrands.cz

3. Objednání zboží

Všechny ceny v internetové prodejně obsahují DPH dle platné legislativy.

Prodávající nabízí prostřednicvím internetového obchodu zboží. Kupující má možnost zboží objednat a po závazné objednávce se objednávka stává oboustranně závaznou. Zákazník obdrží po objednání zboží e-mail s potvrzením dané objednávky. Spolu s tím dostane případné pokyny k platbě (při platbě převodem před dodáním zboží).

V případě, že je zboží skladem, nachází se přímo ve skladu prodávajícího a je možné ho expedovat ihned po obdržení objednávky (v případě platby na dobírku) nebo okamžitě pro přijetí platby na účet prodávajícího (při platbě před dodáním).

Zboží které nemá prodávající skladem je možné také objednat. V tomto případě prodávající nejpozději do 2 pracovních dnů informuje zákazníka o možnostech a termínech dodání.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Bezpečnost a ochrana informací).
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo nedodat zboží, které je zjevně chybně vloženo v systému s neodpovídajícím popisem nebo chybnou cenou zboží.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího:

 • Kupující má povinnost zadat při objednání správnou a kompletní adresu, aby bylo možné provést doručení zásilky.
 • Kupující má právo stornovat, zrušit objednávku nebo vrátit objednané zboží do 14 dnů od jeho fyzického převzetí.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj prodávajícímu konečnou cenu (tj. včetně dopravného). Tato cena je zákazníkovi zobrazena před závazným odesláním objednávky.

4. Způsoby dodání zboží

Doručení balíkem ČESKÉ POŠTY (ČR)

POŠTOVNÉ BALNÉ 50,- Kč

- zboží odeslané balíkem České pošty je doručeno za 1 až 5 pracovních dnů od odeslání prodávajícím.

- po odeslání zboží bude na e-mailovou adresu zákazníka doručena zpráva o odeslání zásilky.

Povinnosti zákazníka po obdržení zásilky

 • Zákazník je povinen ihned při převzetí objednaného zboží zkontrolovat obsah a úplnost zásilky. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo v množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinnen tuto skutečnost bez odkladu oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní do 2 pracovních dnů od převzetí balíku od doručovací společnosti, vystavuje se nebezpečí, že na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Osobní vyzvednutí zboží:

Vyzvednutí zásilky po předchozí telefonické domluvě v prodejně na adrese Na Švihance 2, 120 00 Praha 2 ZDARMA

5. Úhrada za dodané zboží

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK

PayPal:  0 Kč

Bezhotovostně:  Platba předem na bankovní účet BEZ POPLATKU

Dobírkou:  Platba při převzetí zboží 30,00 Kč

Hotově (osobní odběr):  Platba hotově při osobním převzetí BEZ POPLATKU

6. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Pure Brands Concepts s.r.o. (prodávajícího), a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, a jsou nutné pro doručení zboží.

Osobní informace jsou Prodávajícím shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace kupujícího třetí osobě, prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Kupující využíváním služeb internetového obchodního domu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).