Konečně, něco vůči čemu nejsou vši odolné! / Finally, something head lice aren’t resistant to!

24.07.2012 12:17

Nadávné průzkumy ukázaly, že trh trpí nedostatkem účinných produktů pro boj s vešmi - 80% vší je odolných vůči syntetickým pyrethroidům, tedy hlavní ingredienci v mnoha běžných odvšivovacích prostředcích.  eco.kid Lice Bomb vši pomáhá odstraňovat esenciálními oleji; neobsahuje syntetické pyrethroidy, na které si vši vypěstovaly odolnost.

eco.kid Lice Bomb je organická, z čistých esenciálních olejů vytvořená metla na vši, která pomáhá zbavit hlavu těchto nepříjemných krvesajů i jejich vajíček, přitom je netoxická a neagresivní k dětem.  Je to 100% přírodní botanická směs čistých rostlinných olejů a esencí.

eco.kid produkty fungují jinak, než výše zmíněné chemikálie pro několik důvodů.  Obsahují množství esenciálních olejů, které jsou známé účinky na centrální nervový system hmyzu.  Ty jsou kombinovány s odlišnými esenciálními oleji, které mají vysoké rozpouštěcí kvality, díky nímž napadají vnější lipázy hmyzu (mastý ochranný nátěr).  Tato kombinace olejů bere hmyzu přirozenou schopnost odolávat vodě, kondicionérům, voskům, apod.  Součástí složení je i množství insekticidních esenciálních olejů, které jsou obsaženy v celé eco.kid řadě produktů.  Tato kombinace olejů, představuje vice než vražedná kombinace insekticidních chemikálií samotných.

Vši mají velmi vyvinutý čich.  Nejvíce je to patrné, když je eco.kid Lice Bomb použita od temena hlavy/zadní části krku; což způsobuje pohyb vší a přechod na čelo, aby unikly výparům.  eco.kid Lice Bomb využívá přírodní terpeny a hydrokarbony z prvotřídních esenciálních olejů, Tyto přírodní oleje nám hezky voní, vším ale ne.

eco.kid Lice Bomb byla vytvořena z ingrediencí, jejiž organický původ je doložen certifikáty, ingrediencí rostlinného původu sklízených v přírodě, destilovaných v páře, snadno odbouratelných a typických pro prostředí Austrálie.  Zatím co eco.kid Lice Bomb, je náročný pro vši, zároveň je efektivním, účinným, ale jemným řešením pro dětem.  Není zapotřebí používat potenciálné tvrdé, dráždivé chemikálie.

eco.kid Lice Bomb je k dostání v 60ml lahvičce. Cena 429 Kč.  Nakupujte zde: http://cms.shop-purebrands.webnode.com/products/lice-bomb-lotion-60ml/

 

Recent findings have shown that there is a lack of effective head lice products on the market - 80% of head lice have been found to be resistant to pyrethroid chemicals, the main ingredient in many commercial delousing products.  eco.kid Lice Bomb helps remove head lice with essential oils; it does not contain the synthetic pyrethoid chemicals that lice have become resistant to.

eco.kid Lice Bomb for head lice is an organic, pure essential oil lice bomb that aids in the removal of head lice and their eggs, while being non-toxic and non-aggressive to kids.  It is a 100% naturally derived botanical complex of pure plant oils and essences.

eco.kid products work differently to the above-mentioned chemicals for a number of reasons.  They contain an abundance of essential oils that are known to effect the central nervous system of insects.  These are also combined with different essential oils which have high solvent qualities which attack the insects outer lipase (oily) protective coating.  This combination of oils challenges the insect’s natural ability to resist water, conditioners, waxes etc and there is an abundance of insecticidal essential oils in the eco.kid range.  This combination of oils presents a more lethal combination than insecticidal chemicals alone.

Head lice have a highly developed sense of smell.  This is most evident when the eco.kid Lice Bomb is used at the nape of the neck causing the head lice to move towards the forehead in order to escape the fumes.  Lice Bomb uses natural terpenes and hydrocarbons from high-grade essential oils.  These natural solvent oils smell nice to us but not nice for lice.

eco.kid Lice Bomb has been created from ingredients that are organically certified, plant derived, wild harvested, vapour distilled, readily biodegradable and indigenous to Australia.  So, while eco.kid Lice Bomb is tough on head lice, it is an effective yet gentle solution that does not subject children to harsh potentially irritating chemicals.

eco.kid Lice Bomb is available in 60ml bottle. Price: 429 Kč.  Buy here: http://cms.shop-purebrands.webnode.com/products/lice-bomb-lotion-60ml/

 

 

 

—————

Zpět